Contributie

De jaarlijkse contributie van de leden en de verenigingsvergoeding wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering. In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beslissen. Kinderen tot en met 18 jaar zijn automatisch “gratis” lid via hun ouders/verzorgers, maar dienen wel opgegeven te worden als gezinslid. In het jaar dat zij 19 jaar worden moeten ze echter zelfstandig lid worden van de vereniging en dus ook contributie betalen. Hieronder een overzicht van de vastgestelde contributie- en vergoedingsbedragen voor het jaar 2018, 2019 en 2020.

Contributie       2018   2019   2020
t/m 18 jaar
(indien ingeschreven bij ouders/verzorgers)
 gratis   gratis   gratis
19 jaar t/m 21 jaar       30,00   30,75   31,50
22 jaar en ouder      60,00   61,50   63,00
Onvolledig gezin / Eén - ouder lidmaatschap       90,00   92,75   94,50
           
Verenigingsvergoeding 3.000,00   3.000,00   3.000,00
           
Kosten:   Leden die niet automatisch betalen maar per acceptgirokaart, betalen €2,50 girokosten extra.
Beter kunt u gebruik maken van een betalingsmachtiging:   U kunt hier het machtigingsformulier downloaden, invullen en opsturen.
Contributie en Verenigingsvergoeding voor 2020 zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 14 maart 2019