"Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o."

Bijzondere meldingen i.v.m. de Corona-maatregelen:

Vanaf eind mei zal de contributie weer worden geïnd. Juist in deze tijd is en blijft het belangrijk dat de financiële situatie goed op orde is. Wij gaan er van uit dat onze leden daarin hun verantwoording nemen. Mocht het door onvoorziene omstandigheden nodig zijn om hier (tijdelijk) even andere afspraken over te maken, dan kunt u dat melden bij het bestuur.

Mogelijk wordt u juist in deze periode geconfronteerd met een overlijden. Wij vragen u daarbij ook begrip te hebben voor de aanvullende maatregelen en soms moeilijke keuzes die onze bodes Willy en Hinke daarin, samen met u, moeten nemen. Voor vragen daaromtrent kunt u uiteraard altijd contact opnemen met het bestuur.

De algemene ledenvergadering van 25 maart 2020 is ivm met de landelijke maatregelen rondom het Coronavirus uitgesteld. Wij hopen deze leden vergadering alsnog in het najaar van 2020 te kunnen organiseren. Wij wensen u vanuit het bestuur alle goeds toe in deze bijzondere en soms moeilijke periode.

"Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o." is een vereniging met zo'n 1300 leden. Onze uitvaartvereniging vormt gezamenlijk met
12 andere verenigingen de combinatie van uitvaartverenigingen “Ring Heerenveen”. Vanuit onze eigen uitvaartvereniging zijn er contracten gesloten met twee uitvaartverzorgers, waardoor de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is.  De vereniging is lid van de Friese Uitvaartfederatie, welke landelijk is aangesloten bij Nardus. 

Historie

Begraven worden heeft in de drie dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel een
lange traditie.

Begin 1900 is dit begonnen met “de vereniging van dorpsbelang”. Vanaf 1921 ontstonden er twee uitvaartverenigingen in de omgeving van Sintjohannesga. In 1951 werd besloten om samen te gaan tot één uitvaartvereniging.

Wat doen wij

Onze vereniging beschikt over twee uitvaartondernemers en een aantal dragers. Dit team verzorgt alle voorkomende werkzaamheden welke bij overlijden en uitvaart dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de wensen van de nabestaanden. 

Meer informatie

Wilt U graag meer informatie over onze vereniging neem dan contact op met één van de bestuursleden. 

Rechten en plichten van vereniging en leden zijn vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement die terug te vinden zijn op de site: Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland.