Skip to main content
 
 
 
 
 

Lidmaatschap

Alsnog lid worden?

Als je beide ouders lid zijn van de uitvaartvereniging en ze hebben je daadwerkelijk aangemeld, dan ben je tot je 18e gratis lid van de vereniging. Wil je lid blijven dan betaal je vanaf je 18e contributie. Als je dit vanaf je 18e doet, dan heb je recht op de volledige ledenkorting.

Natuurlijk kun je ook op latere leeftijd nog lid worden. Bijvoorbeeld omdat je hier bent komen wonen, of omdat je partner al lid is. Hou er in dat geval wel rekening mee dat je een instapbedrag moet betalen. Dat is natuurlijk logisch, want je krijgt daarmee dezelfde rechten als leden die al vanaf 18 jaar zelfstandig lid zijn van de uitvaartvereniging.

De hoogte van het instapbedrag is afhankelijk van je leeftijd. Het instapbedrag wordt dan berekend aan de hand van een rekentabel van de Friese federatie van alle aangesloten uitvaartverenigingen.

U kunt hier uw inschrijfformulier downloaden en invullen.

Uw betaling is het bewijs van uw lidmaatschap.

Overschrijven

Binnen de bij de landelijke belangenbehartiger voor uitvaartverenigingenNardus en binnen de bij de provinciale Federatie van uitvaartverenigingen aangesloten verenigingen in Friesland is het mogelijk u te laten overschrijven naar een andere vereniging.

Een reden hiervoor kan zijn dat u bent verhuisd, of uw partner staat ingeschreven
bij een andere vereniging. Er vindt een verrekening plaats binnen de verenigingen onderling, op basis van het door u opgebouwde kapitaal. De verrekening tabel is door de Federatie vastgesteld.

U kunt hierover contact op nemen met de penningmeester van de vereniging.

Opzeggen Lidmaatschap

Met het opzeggen van uw lidmaatschap ziet u af van de verenigingsvergoeding waar u recht op heeft als lid van de vereniging. Opzeggen door leden boven 18 jaar kan alleen op persoonlijke titel, of door een aangewezen bewindvoerder.

Opzegging geldt vanaf het lopende kalanderjaar. Om dus voor het volgende kalenderjaar uitgeschreven te zijn, stuurt u uw brief dan, vóór dertig november aan de secretaris.