Skip to main content
 
 
 
 
 

Meldpunt overlijden

Onze vereniging heeft met twee uitvaartondernemers een overeenkomst voor het verzorgen van de begrafenis of crematie. Binnen deze overeenkomst wordt gebruik gemaakt van collectieve inkoopafspraken. De nabestaanden kunnen na een sterfgeval met één van de onderstaande bodes contact opnemen.

Mocht u buiten de regio van Sintjohannesga wonen, en het is praktisch gezien onuitvoerbaar om gebruik te maken van onze eigen bodes, dan kunt u in overleg gebruik maken van een bode naar keuze. Weliswaar kunt u dan niet van de collectieve prijsafspraken gebruik maken, maar u behoudt wel het recht op reguliere verenigingsvergoeding.
Kunnen de eigen bodes de uitvaart wel verzorgen, maar u maakt daarin om welke reden dan ook een andere keus, dan vervallen de voorwaarden op de collectieve prijsafspraken en de volledige verenigingsvergoeding. Er wordt dan een bedrag van 450 euro in mindering gebracht.

Uw wensen:

Maak uw wensen kenbaar aan uw nabestaanden. Dat is van grote waarde, een steuntje in de rug. Leg uw wensen vast in het wensen formulier. U kunt hier uw wensen formulier downloaden. Vul het in en bewaar het op een goede plek.