Skip to main content
 
 
 
 
 

Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o.

“Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o.” is een vereniging met zo’n 1200 leden. Onze uitvaartvereniging vormt gezamenlijk met
10 andere verenigingen de combinatie van uitvaartverenigingen “Ring Heerenveen”. Vanuit onze eigen uitvaartvereniging zijn er contracten gesloten met twee uitvaartverzorgers, waardoor de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is. De vereniging is lid van de Friese Uitvaartfederatie, welke landelijk is aangesloten bij Nardus.

Historie

Begraven worden heeft in de drie dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel een
lange traditie.

Begin 1900 is dit begonnen met “de vereniging van dorpsbelang”. Vanaf 1921 ontstonden er twee uitvaartverenigingen in de omgeving van Sintjohannesga. In 1951 werd besloten om samen te gaan tot één uitvaartvereniging.

Wat doen wij

Onze vereniging beschikt over twee uitvaartondernemers en een aantal dragers. Dit team verzorgt alle voorkomende werkzaamheden welke bij overlijden en uitvaart dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de wensen van de nabestaanden.

Meer informatie

Wilt U graag meer informatie over onze vereniging neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Rechten en plichten van vereniging en leden zijn vastgelegd in de statuten en een huishoudelijk reglement, die terug te vinden zijn op de site: Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland.