Skip to main content
 
 
 
 
 

Contributie

De jaarlijkse contributie van de leden en de verenigingsvergoeding wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering. In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beslissen. Kinderen tot en met 18 jaar zijn automatisch “gratis” lid via hun ouders/verzorgers, maar dienen wel opgegeven te worden als gezinslid. In het jaar dat zij 19 jaar worden moeten ze echter zelfstandig lid worden van de vereniging en dus ook contributie betalen. Hieronder een overzicht van de vastgestelde contributie- en vergoedingsbedragen.

Contributie 2025Via machtigingVia bankgiro
t/m 18 jaar (indien ingeschreven bij beide ouders/verzorgers)gratisgratis
19 jaar t/m 21 jaar€ 36,50€ 39,00
22 jaar en ouder€ 73,00€ 75,50
Onvolledig gezin / Eén - ouder lidmaatschap€ 109,50€ 112,00
Verenigings vergoeding€ 3.250,00€ 3.250,00

Kosten: Nog ongeveer 5 % van de leden betalen niet automatisch, maar per bankgiro, zij betalen € 2,50 girokosten extra.
Ruim 95 % maakt gebruik van een betalingsmachtiging: U kunt hier het machtigingsformulier downloaden, invullen en opsturen.
Incasso: De automatische afschrijving is dit meestal eind mei.