Skip to main content
 
 
 
 
 

Mededelingen

Externe bode

De vereniging heeft geen invloed op de tarieven van een externe bode. Een dergelijke uitvaartondernemer rekent met eigen tarieven, welke doorgaans beduidend hoger liggen dan de tarieven van onze eigen bodes mevr. Willy Dijkmeijer en mevr. Hinke van der Meulen-Heidinga. Voor ú hebben wij hier afspraken over gemaakt.

Zonder toestemming van het bestuur is het inschakelen van een externe bode niet toegestaan! Het bestuur kan zich in die situatie onthouden van haar verplichtingen. Uiteraard meldt een externe bode zich in alle gevallen bij het bestuur. Als er, in overleg, alsnog voor een externe bode wordt gekozen dan is genoemde verenigingsvergoeding lager.

Wist u dat ...

Onvolledige gezinnen ...

  1. Overlijdt één van de partners, dan betaalt de overblijvende partner met kinderen tot de leeftijd van 18 jaar 50% van de contributie van twee personen.
  2. Komen beide ouders te overlijden, dan houden de kinderen dezelfde rechten (op basis van moraal en fatsoen) op de ledenkorting zonder contributie betaling, tot de leeftijd van 18 jaar.
  3. Ingeval van scheiding houden de kinderen dezelfde rechten op het dan geldende vergoedingsbedrag mits 75% van de contributie van twee personen wordt betaald (is alleen van toepassing indien één der ouders het lidmaatschap opzegt).
  4. Wanneer één van de partners lid is van de vereniging en de kinderen zullen volledig rechthebbend zijn op het dan geldende vergoedingsbedrag, dan moet er 75% van de contributie van twee personen worden betaald. Zo niet dan zijn de kinderen niet rechthebbende op het dan geldende vergoedingsbedrag.
  5. Wanneer de partners lid zijn van verschillende uitvaartverenigingen en een niet contributie-plichtig kind komt te overlijden, wordt de uitvaart verzorgd en financieel afgehandeld door de vereniging waarbij het kind stond ingeschreven.

Bewijs lidmaatschap

Uw betaling is nog steeds het bewijs van uw lidmaatschap.

Wij gaan integer om met uw gegevens, conform de Privacywet

Opzegging lidmaatschap

Opzegging door het lid kan slechts geschieden per einde van het lopende kalenderjaar en dient voor 30 november schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te geschieden (volgens art 4.2 van de statuten v.2020).

Voor de leden:

Incasso lidmaatschapsgeld

De acceptgirokaarten zijn verdwenen. Wij doen mede daarom een dringend beroep op de nog ongeveer 5% van de leden die nog niet gebruik hebben gemaakt van de automatische incasso dit alsnog te doen.

“Vergeten”, “niet aan gedacht”, “kwijtgeraakt”, zijn de meest voorkomende reacties. Het maakt het werk van de penningmeester zo intensief … Nogmaals, wilt u gebruik maken van de betalingsmachtiging? U kunt hier het machtigingsformulier downloaden, invullen en opsturen. Het scheelt u bovendien ook nog 2,50 per jaar aan kosten.

Leg uw uitvaartwensen vast voor uw nabestaanden

Maak uw wensen kenbaar aan uw nabestaanden. Dat is van grote waarde, een steuntje in de rug. Leg uw wensen vast in het wensen formulier. U kunt hier uw wensen formulier downloaden. Vul het in en bewaar het op een goede plek.